Creando soños dende 1968

Educación Infantil - Educación Primaria

Profesionais da educación

O Colexio Cervantes, é un Colexio Privado Concertado dependente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.

Atópase situado nunha zona urbana do norte da cidade, no número 25 da Rúa Camiño de Pipín, concretamente entre os barrios da Milagrosa, Piringalla- e Garabolos.

 O Colexio Cervantes é un centro integrado no que se imparten ensinanzas de Educación Infantil e Educación Primaria, que goza de autonomía no ámbito pedagóxico e organizativo de acordo ao que establezan as disposicións legais vixentes e que se configura como unha Comunidade Educativa integrada polo conxunto de persoas que, implicadas na acción educativa, enriquecen os obxetivos do Centro.

O Centro ten autorización para 3 aulas de Educación Infantil (75 postos escolares) e 6 de Educación Primaria (150 postos escolares).

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor revise los detalles en la política de privacidad y acepte el servicio para ver las traducciones.